СертификатиВижте издадения ни протокол - сертификат за изследване на произвеждания от нас биохумус от червени калифорнийски червеи:

- като снимки: сертификат

- като PDF файл: protokol-sertifikat.pdfБиоторове


Form Object
БИОАГРО - биоторове
Адрес: с. Преславен,
Стара Загора

/ виж карта на адреса /

Gsm: 0899 93 95 03
E-mail: bioagro@mail.bg