Плодове и зеленцуци


При производството на зеленчуци и плодове, биоторта има високоефективно приложение.
Добивът се увеличава с около 30%, а реколтата узрява с 10 до 20 дни по-рано.
Кълняемата енергия нараства до 5 пъти, а кълняемостта от своя страна до 38%-намаляват се разходите за семена!
Благодарение употребата на биотор, разсадът увеличава темпа си на развитие до 3 пъти и времето , за което той става готов намалява с цели 15 дена.
Ако желаете да намалите разходите при поливане, то вие трябва да торите с биологична тор.
Препарати срещу вредители и болести също не са ви необходими-биоторта ги замества на 100% и плюс това намалява съдържанието на нитрати и способства за по-високия състав на полезни вещества.


Вижте съдържанието на нитрати в продуктите при различните видове торене:

 

Съдържание на нитрати (мг/кг)

Продукти

Торени с хими-чески торове

Торени с оборски торове

Торени с Биохумус

Краставици

271

72

5

Домати

84

35

9

Зеле

279

138

127

Лук

118

58

36

Пипер

78

36

10

Моркови

475

113

37Можете да торите при производството на домати, краставици, пипер, патладжани, тиквички, зелена салата и спанак, картофи, моркови, целина, магданоз, лук, чесън, праз, дини, пъпеши, ябълки, круши, ягоди, сливи, праскови, кайсии и др.

Плодовете и зеленчуците стават много по-едри и с по-ярки цветове.

Количеството биотор, което трябва да употребите варира в диапазона 200-500 мл./дка.
Внесете биохумуса на дъното на браздите, като дълбочината трябва да бъде между 6 и 8 сантиметра. Ако отглеждате домати нормата, която трябва да употребите е 390 л/дка.
За чушки и краставици е съответно 390л/дка и 480л/дка.

Ако отглежадете овощни дръвчета е добре да знаете следното:

- Наторяването с биотор води до по-ранно плододаване,увеличава се състава на витамините в плодовете и те са с по-наситени цветове.
- При картофите употребата на биотор увеличава съдържанието на нишесте с цели 15%.
- Чрез своите несравними качества, биохумусът измества досега познатите методи на торене и отваря път на биоземеделието.

Биоторове


Form Object
БИОАГРО - биоторове
Адрес: с. Преславен,
Стара Загора

/ виж карта на адреса /

Gsm: 0899 93 95 03
E-mail: bioagro@mail.bg