За нас


БИОАГРО - производството на биотор - биоземеделие.

БИОАГРО, биотор,ферма за биотор, производството на биотор, червен калифорнийски червей, чкч, биохумус, биоземеделие, компостиране
Фирмата ни е специализирана в производството на биотор от червен калифорнийски червей - ЧКЧ.
За последната година производствените ни мощности се развиха с близо четири пъти, а броят на нашите партньори-средни и едри земеделски производители-значително нарастна.
Тези факти, както и философията за здравословно и чисто производство, дават предпоставка за нарастваща тенденция при използването на биохумус в зеленчуковите и плодови насаждения, овощарството, лозарството, цветарството и зърнените култури.
Ползи

Производството на биотор се осъществява при взаимодействието на червен калифорнийски червей с органични отпадъци, в това число - оборска тор, остатъци от зеленчуци и плодове, храсти, треви и др.
При хранене с тези битови отпадъци, червеният калифорнийски червей има способността да ги преработва в богата на микро и макроелементи прахообразна смес.
Биохумусът, както е другото име на биоторта, е полезен за почвата и насажденията със своето голямо съдържание на азот, фосфор, калций, мед, молибден, желязо, цинк и магнезий.
Тези му елементи увеличават съдържанието на протеини и минерали в структурата на растенията и стимулират техния растеж. Противодейства ударно на патогенните организми в почвата и разгражда токсичните химикали.
Защо биохумусът е девет пъти по полезен от оборската тор?
При оборската тор се забелязва понижаване на качествените елементи и силно замърсяване на почвата поради непреработените животински остатъци. От своя страна биоторта не се разгражда с времето, дори напротив - увеличава състава си от богати микроелементи и полезни ензими. Изследвания направени в Института по земеделски култури "Марица" - гр. Пловдив показват високата ефективност на биоторта при различните култури. При производството на зеленчуци се вижда увеличаване на кълняемата енергия с до 5 пъти, намаляване на развитието на разсада с 10-15 дни и узряване на плодовете с 10-20 дни по-рано. В лозарството и при производството на плодови дръвчета биохумуса допринася за бързото и устойчиво развитие на материала, по-доброто обагряне на плода и увеличаване на големината му. Като последен положителен пример можем да дадем ефекта на биоторта в производството на картофи - увеличаване на добива с цели 40%, повишаване съдържанието на нишесте с 15-35%.

С какво още е полезна тази екологична и пълноценна храна за земеделските култури?

- поддържа нормалната плътност на почвата и я обогатява с органични вещества
- увеличава обема на градинската пръст
- задържа влажността в почвата при горещо време и балансира кислородното съдържание в нея
- продукцията става с 2 до 3 седмици по-рано, като добивът е увеличен с 18 до 28%
- предотвратява болестите и гъбичките по зеленчуците, плодовете, лозята, цветята и зърнените насаждения.
- увеличава кълняемостта на семената
- способства за израстването на по-здрави и облагородени култури

Щом четете тези редове, навярно сте се насочили към покачване на производителността и качеството, на засятата от Вас земеделска продукция.
Като професионалисти и производители в областта на биоземеделието, не само ще предоставим нужното количество биотор за Вашето стопанство, но и ще Ви дадем всички необходими съвети за правилна и качествена експлоатация.


БИОАГРО /ферма за биотор/ - производството на биотор от червен калифорнийски червей /чкч / , биохумус, биоземеделие, компостиране.

Биоторове


Form Object
БИОАГРО - биоторове
Адрес: с. Преславен,
Стара Загора

/ виж карта на адреса /

Gsm: 0899 93 95 03
E-mail: bioagro@mail.bg